Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

November 01 2018

Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaparrtyzant parrtyzant

October 12 2018

6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaSidhe Sidhe
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij

October 08 2018

Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
6033 0cb4

September 28 2018

7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
Proust oczywiście ma rację, że każda rozmowa jest trochę pustoszeniem siebie. Ale skąd bierze się to uczucie? Może trochę z niewydolności mowy. Kiedy myślimy, wiemy, o co nam chodzi, kiedy mówimy, kiedy już powiemy, zostajemy trochę rozczarowani. Jak to, więc tylko o to chodziło? Więc tylko tyle, te nasze skarby osiągnięte, kiedy ukażą się jako parę zdań, właściwie je wyczerpujących, wcale nie przedstawiają się tak bogato. Ale to wina mowy, a może i - po części - przyczyna tkwi także w tym, że rzeczywiście, co przeczute, wydawało nam się większe i piękniejsze niż sformułowane. A co do mowy, przecież dopiero po największych wysiłkach i trudach zaledwie parę książek na świecie oddaje jako tako to, o co chodziło autorowi, a w jego mniemaniu zapewne także niedostatecznie, cóż tu wymagać od zdań kleconych na poczekaniu, byle jakich i przypadkowych, żeby nas dostateczne wyrażały. Potem kiedy się wypowiemy, kiedy się podzielimy, jesteśmy trochę jak czajnik z wrzątkiem, z którego zdjeto pokrywkę, ciśnienie spada. Dotychczas mile się nosiło poczucie własnego sekretu, wyłącznie osobistego. Dzielimy się nim trochę przez to, że pragniemy zaskoczyć, zadziwić słuchacza sobą samym. I zostajemy rozczarowani, bo po wypowiedzeniu się zaznacza się w nas odpływ. Przez to może nawet rozmowa pustosząca, obniżająca wewnętrzne ciśnienie jest pobudką. Bo chcąc się znowu napełnić, przystępujemy od początku do pracy wewnętrznej.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 07 2018

więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viatitelitury titelitury

May 13 2018

May 07 2018

6804 dc69 500
_ourfoodstories_
Reposted bySkydelanalexandersmith8805strzepyowieczkalemoniadaj

April 26 2018

7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
Robert Hass
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Reposted fromtwice twice viacudoku cudoku

April 25 2018

0531 4b58 500
_ourfoodstories_
Reposted bycathilliumnotnowinthemiddleofnowherepati2k6Brainypannakiesinto-blackpiehuspieceoflifekorzivertheerskrzacikshabbadoowartimenoveltychybaczyniechybaecrivainKawaiiNamidaalexandersmith8805majcia000monnnn066talulaune-raconteusehappykokeshimietta-worldLogHiMaNarcisse-Noirajemaamphetaminelogicsweetchocolate9thoctoberapluzynalithiumowaathereadyforthefloorgaborelentarieavooidpkz451slowianeczniktrele-moreleslowianecznik
0529 14d8 500
_ourfoodstories_
Reposted byAsiBrainypannakiesinto-blackbecomingjanevertheerskrzacikwartimenoveltyalexandersmith8805lentilciamycelineDarkangel007

April 04 2018

0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakatambasienka takatambasienka
Dobrze się idzie 
krajem nieba polnego 
i krajem wiosennego lasu 

Wtedy słyszysz 
jak storczyki 
krzyczą wniebogłosy: 
Kochaj - tylko kochaj 
dla wszystkich 
starczy miłości 

Mnie nie trzeba 
dwa razy powtarzać 
— Adam Ziemianin
Reposted bythauturienmilchlemoniadajzezarlamkredkelekkaprzesadapomrukiszyderajustfeelseleneskinmrs-cosmosfantazja
2525 9673 500
_foodstories_
Reposted byarwenan1skrzacikslowianecznikaudacityofhugeNemesis86PorannydziewczynawolczykijaAgnyapseudooptymistkaapatycznarusalkadmiral
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl