Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viatitelitury titelitury

May 13 2018

May 07 2018

6804 dc69 500
_ourfoodstories_
Reposted bySkydelanalexandersmith8805strzepyowieczkalemoniadaj

April 26 2018

7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
Robert Hass
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Reposted fromtwice twice viacudoku cudoku

April 25 2018

0531 4b58 500
_ourfoodstories_
Reposted bycathilliumnotnowinthemiddleofnowherepati2k6Brainypannakiesinto-blackpiehuspieceoflifekorzivertheerskrzacikshabbadoowartimenoveltychybaczyniechybaecrivainKawaiiNamidaalexandersmith8805majcia000monnnn066talulaune-raconteusehappykokeshimietta-worldLogHiMaNarcisse-Noirinfrezjaamphetaminelogicsweetchocolate9thoctoberapluzynalithiumowaathereadyforthefloorgaborelentarieavooidpkz451slowianeczniktrele-moreleslowianecznik
0529 14d8 500
_ourfoodstories_
Reposted byAsiBrainypannakiesinto-blackbecomingjanevertheerskrzacikwartimenoveltyalexandersmith8805lentilciamycelineDarkangel007

April 04 2018

0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakatambasienka takatambasienka
Dobrze się idzie 
krajem nieba polnego 
i krajem wiosennego lasu 

Wtedy słyszysz 
jak storczyki 
krzyczą wniebogłosy: 
Kochaj - tylko kochaj 
dla wszystkich 
starczy miłości 

Mnie nie trzeba 
dwa razy powtarzać 
— Adam Ziemianin
Reposted bythauturienmilchlemoniadajzezarlamkredkelekkaprzesadapomrukiszyderajustfeelseleneskinmrs-cosmosfantazja
2525 9673 500
_foodstories_
Reposted byarwenan1skrzacikslowianecznikaudacityofhugeNemesis86PorannydziewczynawolczykijaAgnyapseudooptymistkaapatycznarusalkadmiral

December 06 2017

Dzisiejsza wizja kobiecego piękna jest bardzo dziwna. Stwarzamy kanony możliwe do osiągnięcia tylko przez użycie skalpela. Wpędzamy kobiety w kompleksy, których nie powinny mieć. 
— Anja Rubik
Reposted frommisseterniity misseterniity viacudoku cudoku

October 15 2017

6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viacudoku cudoku
8140 27a9 500

americasgreatoutdoors:

A new day starts at Yellowstone National Park in Wyoming as the moon sets behind a mountain shining with alpenglow. It’s just another magical moment from this remarkable natural treasure. Photo by Jacob W. Frank, National Park Service.

1701 4c9e
Reposted fromursa-major ursa-major viacrystalline crystalline

September 11 2017

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viacrystalline crystalline

August 19 2017

1168 f2d5
Reposted fromsarazation sarazation viatitelitury titelitury
6014 2972 500

August 04 2017

July 23 2017

9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl