Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

April 23 2017

Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku
9849 919b 500

allthingseurope:

Arnex-sur-Orbe, Switerland (by Maitri)
Reposted fromlifeless lifeless viapannakies pannakies

April 20 2017

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viacudoku cudoku
5924 0580
Reposted fromNanutka Nanutka viafajnychnielubie fajnychnielubie
Czyś zauważył – zastanowiła się Ania – że gdy ktoś powiada, iż "uważa za swój obowiązek donieść ci" o czymś to musisz przygotować się na przykrą wiadomość? Dlaczego ludzie nigdy nie "uważają za swój obowiązek donieść ci" miłych wieści zasłyszanych o tobie?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku

April 02 2017

Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacudoku cudoku

February 14 2017

To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainnocentsoul innocentsoul
3326 7930
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

June 30 2015

June 29 2015

 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapannakies pannakies
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
7076 3250 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamessclew messclew

June 26 2015

7611 61d8 500
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMaryiczary Maryiczary
3370 6b7b 500
7856 321e
Reposted fromechium echium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl